17 września 1939 r. pamiętamy! Iluminacja biało-czerwona!

17 września 1939 roku na teren II Rzeczpospolitej wkroczyła Armia Czerwona łamiąc polsko-sowiecki pakt o nieagresji. W ten sposób zrealizowano część tajnego paktu Ribbentrop-Mołotow zawartego przez Niemcy i ZSRR. Po napaści aresztowano ok. 200 tys. Polaków, zmuszano do przyjęcia obywatelstwa radzieckiego, realizowano masowe wywożenie na Syberię oraz dokonano wielu zbrodni na oficerach i policjantach.

 

W kolejną rocznice wydarzenia iluminacja Zamku Królewskiego w Chęcinach przybiera barwy narodowe! Pamiętamy!

 

zamek flaga 2020