Slider

105 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości - Zamek Królewski w barwach narodowych

11 listopada 2023 roku obchodzimy 105 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Świętujemy zakończenie okresu zaborów, podczas którego Polska na 123 lata zniknęła z mapy Europy. Był to burzliwy czas w dziejach naszego narodu przepełniony licznymi powstaniami i bohaterską walką o wolność ojczyzny. Nasi przodkowie, pomimo braku własnego państwa i prób wynarodowienia podejmowanych przez zaborców, zachowali własny język, kulturę i tożsamość narodową.

Odzyskanie niepodległości było możliwe dzięki zaistnieniu wyjątkowo korzystnej dla Polaków sytuacji geopolitycznej, która miała miejsce po zakończeniu I wojny światowej. Wielka Wojna, jak nazywano ten konflikt zbrojny bezpośrednio po jego zakończeniu, przyniosła Europie wielkie straty, ale i zupełnie nową rzeczywistość polityczną. Rozpad monarchii austro-węgierskiej oraz rewolucje w Niemczech i Rosji zaowocowały powstaniem szeregu nowych państw na Starym Kontynencie, wśród których była odrodzona Polska.

Niewątpliwie postacią, która wielce przysłużyła się sprawie odzyskania suwerenności przez naród polski był Józef Piłsudski. Już w 1914 r. rozpoczął tworzenie I Kompanii Kadrowej, co było zalążkiem Wojska Polskiego. Przez cały okres I wojny światowej, poprzez swoje działania polityczne i militarne dążył do odzyskania przez Polaków własnego państwa. Nie był on jednak jedynym spośród głównych architektów odrodzenia ojczyzny. Do ich grona należy zaliczyć także Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Ignacego Daszyńskiego, Wojciecha Korfantego i Wincentego Witosa. Pomimo różnic w poglądach i reprezentowaniu odmiennych opcji politycznych, potrafili oni zjednoczyć swoje siły i wspólnie realizować najwyższy dla nich cel, jakim było przywrócenie państwa polskiego. Dziś nazywamy ich, wraz z Józefem Piłsudskim, ojcami niepodległości.

Szczególnie ważną datą dla Polaków jest z pewnością 11 listopada 1918r. Podpisano wtedy rozejm w Compiegne, kończący I wojnę światową. Tego dnia także Rada Regencyjna przekazała władzę zwierzchnią nad wojskiem w ręce Józefa Piłsudskiego. Dla upamiętnienia tych wydarzeń, na mocy ustawy z 23 kwietnia 1937 r., dzień ten oficjalnie został ustanowiony świętem narodowym. Początkowo odzyskanie przez Polskę niepodległości świętowano w pierwszą niedzielę po 11 listopada, poprzez obchody o charakterze wojskowym. Po raz pierwszy uroczyście upamiętniono to wydarzenie 14 listopada 1920 r. Tego dnia Józef Piłsudski jako zwycięski Wódz Naczelny w wojnie polsko-bolszewickiej, został uhonorowany wręczeniem buławy marszałkowskiej.

Marszałek Józef Piłsudski powiedział: „Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości” - słowa te, wypowiedziane tak dawno, nic nie straciły ze swej aktualności. Dlatego musimy pamiętać, że niepodległość jest wartością, którą należy szanować i pielęgnować, pamiętając o bohaterach i ich trudzie jaki włożyli byśmy mogli dziś żyć w wolnej i suwerennej Polsce.

Dla uczczenia Narodowego Święta Niepodległości Gmina Chęciny podświetli Zamek Królewski w Chęcinach w barwach biało-czerwonych.

Łukasz Woś

Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej Gminy Chęciny

 

facebook

instagram

youtube

trip advisor

Niemczówka

CIT Chęciny

Geopark Świętokrzyski

Synagoga w Chęcinach

Gmina Chęciny

wydarzenia

wydarzenia

spacer 360st

spacer wirtualny

partnerzy

partnerzy
deklaracja
dostępności
Kup Bilet
Wydarzenia