Kazimierz Wielki - król nad króle!

Kazimierz Wielki niebezpodstawnie uchodzi za jednego z najlepszych królów w historii Polski. Jego wkład w odbudowę państwa polskiego po okresie rozbicia dzielnicowego jego niezaprzeczalny, dzięki niemu nasz kraj ponownie uzyskał status ważnego gracza na europejskiej arenie. Warto pochylić się nad tą postacią, która istotna jest zarówno dla historii Chęcin, jak i naszej twierdzy.

Kazimierz przejął całą schedę po swoim ojcu Władysławie. Łokietek, choć doprowadził do częściowego zjednoczenia dawnych polskich dzielnic i uzyskał ponownie koronę królewską, pozostawił kraj w dość trudnym położeniu. Ostatni z Piastów musiał bowiem borykać się z problematycznymi, silnymi sąsiadami – Królestwem Czeskim i Zakonem Krzyżackim. Kazimierz przyjął jednak rozsądną postawę niewdawania się w otwarte konflikty, próbując je rozwiązywać drogą dyplomatyczną. Udało mu się także rozszerzyć władztwo polskie na tereny Rusi i Mazowsza, zarówno dzięki przemyślanym działaniom militarnym, jak i sukcesyjnym. Król sprzyjał rozwojowi gospodarczemu kraju, kładąc duży nacisk na rozwój handlu i rzemiosła. Na okres jego panowania datuje się rozszerzenie praw Żydów, kodyfikację prawa zwyczajowego (statuty wiślicko-piotrkowskie) czy budowę licznych fortyfikacji i rozbudowę już istniejących. Nieprzypadkowo przylgnęła do niego słynna maksyma, że „zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną”, ponieważ właśnie z jego inicjatywy prowadzono szeroko zakrojoną akcję osadniczą i modernizacyjną. Monarcha dokonał też reformy monetarnej, wpłynął na rozwój żup solnych (skądinąd niezwykle intratnych), a także przyczynił się do rozkwitu kultury polskiej. Ufundował w 1364 r. Akademię Krakowską, do której sprowadził najlepszych specjalistów, a niemniejsze zasługi posiada on w dziedzinie fundacji kościelnych i świeckich.

Kazimierz Wielki przyczynił się też do rozwoju Chęcin i Zamku. Według najnowszych badań wynika, że za jego czasów wykrystalizował się kształt twierdzy, rozłożonej na całym wzgórzu. Na obszarze Zamku Górnego rozbudowane zostały dwie koliste wieże, a ponadto również budynki pałacu-donżonu (pod którym funkcjonował piec typu hypocaustum) oraz ryzalitowo wysuniętej kaplicy (tzw. „skarbczyka”). Badania archeologiczne wykazały również, że na podobny okres datować należy dobudowę Zamku Dolnego, pełniącego funkcje gospodarcze. Natenczas Zamek pełnić miał funkcje rezydencjonalno-administracyjne. Właśnie za czasów kazimierzowskich pojawiła się tu pierwsza „rezydentka” – Adelajda Heska, która została zmuszona do wyjazdu z Wawelu i zamieszkała czasowo w naszej warowni. Na lata panowania Kazimierza przypada także rozwój gospodarczy Chęcin, zdeterminowany głównie atrakcyjnością tutejszych złóż metali. Dość powiedzieć, że właśnie pod murami chęcińskiego zamku, jeszcze za czasów Łokietka, w 1331 r. nadano Kazimierzowi namiestnictwo nad Wielkopolską i Kujawami. W 1368 r. król ufundował w mieście klasztor franciszkanów, który stoi po dziś dzień. O znaczeniu miasta i zamku świadczy też to, że monarcha nieraz w nim rezydował. Duma nas rozpiera!

 

Kazimierz Wielki 2

ZNAJDZIESZ NAS

ZWIEDZANIE ONLINE

ZAPRASZAMY DO:

pan wolod baner

LOGO CIT PNG

baner2 niemczowka

REKOMENDACJE

 


zamek

 

MPR BANER 690x381 px

chkt zamek