Przypominamy o konkursie fotograficznym!

Liście już nabrały jesiennych kolorów. Za nami również pierwszy przymrozek! Zważywszy na pogodę i szybko płynący czas przypominamy o naszym konkursie fotograficznym!

 

Od 1 lipca br. ruszył konkurs mający na celu ukazać piękno warowni o każdej porze roku!

 

W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy. Jednak osoby niepełnoletnie potrzebują zgody rodziców lub opiekunów. Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie 16 zdjęć, które wykonał osobiście, posiada do nich nieograniczone prawa autorskie oraz prawa do użytkowania. Fotografie powinny być wykonane w 2019 i 2020 i nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane ani zgłaszane do innych konkursów.


Przewidziane są trzy nagrody pieniężne! Dodatkowym wyróżnieniem dla zwycięzców będzie publikacja prac oraz nazwiska autora w krużgankach na Zamku Królewskim w Chęcinach oraz w prestiżowym albumie!


TERMIN NADSYŁANIA ZDJĘĆ
do 30 czerwca 2020 r.


NAGRODY
I miejsce: 1 000,00 zł
II miejsce: 600,00 zł
III miejsce: 300,00 zł

POBIERZ
• Regulamin
• Załącznik nr 1 - zgłoszenie udziału w konkursie
• Załącznik nr 2 - oświadczenie prawnego opiekuna o wyrażeniu zgody na udział w konkursie
• Załącznik nr 3 - fiszka informacyjna
• Załącznik nr 4 - klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
• Załącznik nr 5 - zgoda na przetwarzanie danych osobowych

cztery pory roku 2