Zaproszenie do składania ofert/wyniki/catering/unieważnienie

Ogłoszenie wyników w postępowaniu pn.: Świadczenie usługi cateringowej podczas imprez organizowanych przez Zamek Królewski w Chęcinach.

 

Do pobrania:

a) Zaproszenie do składania ofert

b) Formularz oferty cenowej

c) Sprostowanie do zapytania

d) Zaproszenie do składania ofert ze sprostowaniem

e) Wyniki

f) Unieważnienie

 

Rodzaj zamówienia: usługa

1. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej podczas imprez organizowanych przez Zamek Królewski w Chęcinach po godzinach otwarcia warowni tzw. ”Nocy na zamku” oraz „Ekstra Nocy na Zamku”. W 2018 roku przewidziano organizacje 7 imprez w datach: 02.05.2018, 01.06.2018, 06.07.2018, 20.07.2018, 10.08.2018, 24.08.2018, 07.09.2018. Dopuszcza się możliwość zwiększenia ilości organizowanych imprez przez Zamwiającego lub ich odwołania.Maksymalna ilość osób uczestniczących w 1 wydarzeniu to 250.


W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobligowany jest do dowozu cateringu w postaci kiełbasek, chleba, ketchupu, musztardy, wody butelkowanej 0,5 l niegazowanej, talerzyków oraz sztućców jednorazowych na zamek w ilości dostosowanej do uczestników i o czasie wcześniej umówionym.

Gramatura kiełbaski powinna wynosić 10 dag, zawartość mięsa powinna wynosić min. 70%. Musztarda i ketchup w opakowaniach do wyciskania. Chleb krojony.

 

2. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie Zamawiającego – Zamek Królewski w Chęcinach, 26-060 Chęciny, ul. Małogoska 7, lub telefonicznie pod numerem tel. 41 308 00 48

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest Patrycja Ziętek.

 

3. Termin wykonania zamówienia:

Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w terminie od  maja 2018 r. do września 2018 r. włącznie.

4. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

Cena 100 %. Za najkorzystniejszą zamawiający uzna tą spośród ofert ważnych, która posiada najniższą cenę.


5. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamku Królewskiego w Chęcinach 26-060 Chęciny ul. Małogoska 7, osobiście, pocztą, przesłać e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin składania ofert ustala się na 13 marca 2018 r. do godziny 15:00.

Oferta winna być sporządzona na „Formularzu oferty cenowej" (Zał. nr 1 ).


6. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie lub mailowo wykonawcy, którego ofertę wybrano.

 

 

ZNAJDZIESZ NAS

ZAPRASZAMY DO:

 

LOGO CIT PNG 

REKOMENDACJE

zamek

MPR BANER 690x381 px

chkt zamek