Konkurs Filmów Dokumentalnych poświęcony Historii Żydów w Gminie Chęciny "Zamknięci w Historii - Żyjący w Pamięci"

Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny ogłasza konkurs na realizację filmów dokumentalnych oraz zebranie archiwalnych zdjęć i dokumentów poświęconych Historii Żydów mieszkających w Gminie i Mieście Chęciny pn. „Zamknięci w Historii – Żyjący w Pamięci”.

 

Obraz na stronie konkurs_foto.jpgCelem Konkursu jest uświadomienie młodzieży o historii życia Żydów w Gminie i Mieście Chęciny oraz zaprezentowanie dawnej kultury żydowskiej w Chęcinach jako kolebki obecnej kultury Chęcin poprzez wykonanie filmu-reportażu oraz zebraniu dokumentów poświęconych w/w tematyce (zdjęcia, dokumenty).

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest wypełnienie i podpisanie przez dyrektora szkoły karty zgłoszeniowej do Konkursu stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu Konkursu, dostępnej na stronie Organizatora – www.checiny.pl, www.zamek.checiny.pl, www.ckis.checiny.pl

Termin składania zgłoszeń upływa w dniu 26 maja 2017 r. Wypełnione zgłoszenia i prace konkursowe należy dostarczyć do Sekretariatu Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach; ul. Armii Krajowej 18A; 26-060 Chęciny.

REGULAMIN KONKURSU

KARTA ZGŁOSZENIOWA

OŚWIADCZENIA

ZNAJDZIESZ NAS

chkt zamek

 

REKOMENDACJE

zamek

 

MPR BANER 690x381 px