Informacja o wynikach nabory na wolne stanowisko


INFORMACJA  
DYREKTORA ZAMKU KRÓLEWSKIEGO W CHĘCINACH

o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w jednostce
 Zamek Królewski w Chęcinach– ogłoszenie nr 2/2017

        
I.    Nazwa i adres jednostki: Zamek Królewski w Chęcinach, ul. Armii Krajowej 18A, 26-060 Chęciny

II.    Stanowisko urzędnicze:  pracownik biurowy

III.    W wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia

Pani Katarzyna Dzikowska zam. w miejscowości Chęciny

IV.    Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku przeprowadzonego naboru Komisja  wyłoniła do zatrudnienia Panią Katarzynę Dzikowską, która wykazała się znajomością przepisów z zakresu wymaganego w ogłoszeniu. Pani Katarzyna  ma wykształcenie wyższe,  gwarantuje realizację zadań na oferowanym stanowisku pracy.


                                 18.02.2017/-/ Grzegorz Pierzak         
                                 …………………………………..
                                 (data i podpis osoby upoważnionej)

ZNAJDZIESZ NAS

chkt zamek

 

REKOMENDACJE

zamek

 

MPR BANER 690x381 px