Władysław Łokietek jako ważna postać historyczna Zamku

Władysław Łokietek jest jedną z najważniejszych postaci, zarówno w kontekście historii Polski jak i samego miasta Chęcin. Zamek Królewski dużo zawdzięcza panowaniu tego króla, dzięki któremu udało się dodać mu znaczenia i splendoru.

Władysław był przedstawicielem dynastii Piastów, synem księcia kujawskiego Kazimierza, po którym odziedziczył m.in. Kujawy Brzeskie, ziemię łęczycką i dobrzyńską. Był jednym z głównych aktorów wydarzeń, rozgrywających się w ostatnich dekadach XIII wieku na terenach polskich. W czasie walk pomiędzy książętami dzielnicowymi Łokietkowi wiodło się ze zmiennym szczęściem, niejednokrotnie musiał bowiem rezygnować z dawniej zajętych terytoriów, w tym stołecznego Krakowa. Na jego czasy przypadała również koronacja księcia wielkopolskiego Przemysła II, a także coraz większa ingerencja czeskiego monarchy Wacława II, równie zasłużonego dla naszej twierdzy. Właśnie ze wspomnianym Przemyślidą, a także sprzymierzonym z nim biskupem krakowskim Janem Muskatą Łokietek prowadził nieustanne walki i spory. Ich kres przyniosła śmierć Wacława II, a niedługo później jego syna Wacława III, dzięki której piastowski książę mógł ponownie zaistnieć jako znaczący gracz polityczny. Ostatecznie udało mu się doprowadzić do częściowej integracji dawnego dziedzictwa Mieszka I, jednocząc m.in. tereny Małopolski (ziemia krakowska i sandomierska), Wielkopolski, Pomorza Gdańskiego (zajętego z czasem przez Zakon Krzyżacki), ziemi sieradzkiej i łęczyckiej, części Kujaw. Wielką zasługą Łokietka było również doprowadzenie do koronacji w 1320 r., która przywróciła na mapę Europy Królestwo Polskie, dziedziczone kolejno przez następnych władców.

            Chęciny zawdzięczają królowi Władysławowi bardzo wiele. Na lata jego panowania przypada lokacja miasta, pomiędzy 1306 a 1325 r., choć dokument lokacyjny nie zachował się. Najprawdopodobniej z podobnego okresu pochodzi także fundacja kościoła pw. św. Bartłomieja Apostoła, który góruje nad Rynkiem Górnym po dziś dzień. W polskiej historiografii przez wiele dziesięcioleci istniało przekonanie, że to właśnie Łokietkowi zawdzięczamy wybudowanie naszego Zamku. Badania sprzed kilku lat dały jednak dowody na to, że to jego poprzednik – Wacław II, był faktycznym fundatorem warowni. Jednakże na wspomniany już 1306 r. datuje się pierwszy dokument, który expressis verbis wspominał o istnieniu na chęcińskim wzgórzu warowni. Książę, a później król z dynastii Piastów doprowadził do znaczącej rozbudowy obiektu, którego ruiny oglądamy obecnie. Monarcha zdawał sobie bowiem sprawę z polityczno-militarnego znaczenia fortyfikacji, a najlepszym tego dowodem było zorganizowanie u jego podnóży 26 maja 1331 r. zjazdu możnowładców i rycerstwa z terenów polskich, uważane przez część historyków za pionierskie w tworzeniu polskiego parlamentaryzmu szlacheckiego. W naszym obiekcie Łokietek umieścił też na pewien czas skarbiec koronny. Chwała naszemu królowi!

 

checiny jesien2020 3

 

 

ZNAJDZIESZ NAS

ZWIEDZANIE ONLINE

ZAPRASZAMY DO:

pan wolod baner

LOGO CIT PNG

baner2 niemczowka

REKOMENDACJE

 


zamek

 

MPR BANER 690x381 px

chkt zamek